Vi tycker om att åka motorcykel och träffas under ordnade former. Vi anordnar lokala körningar runt om i landet och vi anordnar även nationella och internationella träffar. Vi finns i Sverige och är uppdelade i 8 regioner. Varje region har en ansvarig regionchef som tillsammans med kontaktmän ansvarar för körningar, träffar och andra aktiviteter både under och efter säsong.

Vi deltar i andra klubbars evenemang och vi har ett internationellt samarbete med andra Yamaha klubbar i många länder. Ungefär 2 gånger om året har vi medlemsmöten i respektive region där vi informerar om det som händer i klubben. En gång om året har vi et årsmöte för hela klubben, det arrangeras varje år på olika orter. Vi träffas också några gånger under vintertid med olika aktiviteter.

Vi är en ideell förening utan anställd personal, allt arbete sker frivilligt. Yamaha Custom Club Sweden är ansluten till Sveriges Motorcyklister – SMC som är intresseorganisation för landets mc-förare. Som medlem får du vår tidning som utkommer flera gånger om året. Allt som händer i klubben finns på vår hemsida som uppdateras kontinuerligt. Där finner du även vår klubbshop där du kan välja mellan massor av fina profilkläder och klubbartiklar.

Vi är en Yamaha märkesklubb men om någon i familjen åker på annat märke är ni ändå varmt välkomna att bli medlem i vår klubb. Yamaha Custom Club är en demokratisk förening som inte har några politiska eller religiösa åsikter.

Välkommen till klubben!