Den 1 augusti kommer E10 att bli den nya standardkvalitén för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet innehåller upp till 10 volymprocent etanol istället för dagens fem. Grunden för beslut om en större inblandning av etanol i bensinen är miljöaspekten och syftar till minskade koldioxidutsläpp. MC-tillverkarna i Europa, ACEM, säger att alla nyare motorcyklar kan använda E10.

I mitten av mars 2011 fattade riksdagen ett beslut om att införa E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol. Bakgrunden till en större etanolinblandning är miljöaspekten och minskade koldioxidutsläpp. Beslutet gällde redan från 1 maj 2011 men tvingade inte bensinbolagen att erbjuda detta. Nu är det dags, 1 augusti 2021 kommer E10.

E10 finns redan i 13 länder och den procentuella andelen framgår här. 

Huvuddelen av de nyare motorcyklarna med vanliga bensinmotorer kan köras på E10. På ACEM;s hemsida finns information från tillverkarna. 

MHRF värnar om historiska fordon, och de problem man påtalar är att:

 “de föreslagna bränsleinblandningarna har nedbrytande egenskaper för äldre fordon och äldre motorer som ökad korrosion i bränslesystemen samt kemisk nedbrytning som påverkar packningsmaterial, membran, bränslerör och liknande.

Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bensininblandningar. De kan helt enkelt komma att lösas upp vilket kan medföra en ökad risk för brand. Problemet med fordon som står länge och där bensinen binder vatten blir större med inblandning av E10.”

Från MHRF:s och SMC:s sida är det därför viktigt att det finns en tillgång på fossila bränslen tills andra alternativ finns på marknaden.

Läs mer på MHRF:s hemsida:

E10, bränsle som består av 10 procent etanol och 90 procent bensin.

De flesta bensinmotorer klarar en högre inblandning av etanol än 5 procent, men inte alla och inte alla packningar, slangar etc. Undersökningar i Tyskland har dock visat att 99 % av de bensindrivna bilar som är i trafik kan använda E10. Vidare påstås den högre etanolinblandningen göra att motorerna slits i förtid. Ett problem när man byter från bensin till etanol är att med mer etanol löses smuts i tanken upp, vilket sätter igen bränslesystemet. Det lägre energiinnehållet i etanol gör att bränsleförbrukningen blir aningen högre vid högre etanolinblandning. Delvis kan detta kompenseras av att oktantalet blir lite högre. Listan över bilmodeller som kan tankas med 95 E10 förändras också med tiden.

När bränslet infördes och blyfri 95 avskaffades i Finland, trefaldigades försäljningen av 98-oktanig bensin, som fortfarande får innehålla 5 procent etanol (98 E5). Inte heller i Tyskland är 95 E10 så populärt, och övergår allt för många till 98-oktanig bensin försvinner miljövinsten. Bränslets låga popularitet har gjort att lanseringen i Sverige skjutits upp, men i augusti 2021 är tanken att bränslet skall införas.

En anledning till att E10 inte slagit igenom i Sverige är att E85 finns tillgängligt på de allra flesta stationer och andelen förnybart bränsle därför ändå är relativt hög. Bilar som är konstruerade för E85 kan givetvis även köras på E10. All 95-oktanig bensin som säljs i Sverige har minst 5% etanolinblandning, vilket gör att karburatorsprit inte längre behöver tillsättas.

Alternativet 98 oktan E5

98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är en mix som de flesta fordon ska klara och den lösning som många i Finland uppenbarligen valt. I Finlands anses bilpark vara så gammal att bensin som innehåller max. 5 volymprocent etanol ska finnas tillgänglig många år framöver. Den dras inte bort från marknaden år 2013 trots att sådana uppgifter förekommit. I Finland har försäljningen av den 98-oktaniga fyrdubblats sedan årsskiftet, från ca 7% till 27% av bensinhandeln.

Är du tveksam om du kan köra din MC med E10, konsultera din instruktionsbok eller din leverantör.

[Artikeltext från SMC, samt Motorhistoriska riksförbundet, information även inhämtat från Wikipedia]