SMC har för tolfte året i rad fått statistik från Polismyndigheten angående fordon som fångas av ATK, Automatisk trafiksäkerhetskontroll. Antalet registreringar under 2020 har ökat, både bland motorcyklister och bilister. Totalt fångades 28 938 motorcyklar och 255 699 bilar i ATK under fjolåret. 

Samtidigt har fler nya ATK-kameror installerats, 2020 fanns 2 000 ATK-kameror i landet. Polismyndigheten har utfärdat böter till 39 procent av de trafikanter som fångats i kamerorna. Det är alltså en tredjedel av de som registreras.

Om man bortser från motorcyklisterna som utgjorde 10,2 procent av de totala antalet registreringar så består det största bortfallet av de som inte kan bötfällas av bilister. Tyvärr är det en betydligt mer negativ utveckling för MC-förare som fångas i ATK jämfört med bilister. Antalet har tredubblats sedan 2008. Samtidigt har antalet kameror ute i trafiken mer än fördubblats.

Möjligheten att fota motorcyklar bakifrån diskuteras alltjämt och det finns bara en lösning för att slippa den typen av idéer. Inför MC-säsongen 2021 ber SMC därför motorcyklisterna att hålla hastigheten, även förbi ATK-kamerorna!