Regionchef Värmland/Örebro

Hans Lindsten
Örebro
Mobil:  070-222 17 20

[email protected]

Kontaktmän

Vice Regionchef/Suppleant
Thomas Johansson, Ekerö

Mobil: 070-783 05 07
[email protected]

Tina Bergström, Örebro
Mobil: 070-266 03 82
[email protected]