Regionchef Småland

Arnold Nyström
Habo
Mobil: 070-371 25 60

regchef.smaland.ycc@gmail.com

Kontaktmän

Vice Regionchef/Suppleant, Kontaktman Kronobergs län
Johan Westergren, Växjö
070-454 55 15
wildstar@webbadressen.se

Kontaktman Jönköpings län
Maria Oskarsson, Jönköping
070-388 31 18
maria.oskarsson60@gmail.com

Kontaktman Kronobergs län
Magnus Söderström, Växjö
070-629 14 52
magnussodenstrom73@gmail.com

Kontaktman Småland/Jönköpings Län
Peter Evertson, Sävsjö
070-842 64 35
peter.evertson@yahoo.se

Kontaktman Smålands Län
Jimmy Johansson, Värnamo
070-485 01 40
speljimmy@hotmail.com

Kontaktman Kalmar Län
Magnus Andersson, Nybro
070 – 545 31 89
magnus.monica@hotmail.com

Kontaktman Småland/Kalmar län
Magnus Algotsson, Oskarshamns kommun
076-3450501
knoen80@gmail.com