YCC REGIONSINDELNING

YCC är idag organiserat i 8 regioner South, Halland, Småland, West, East, Värmland/Örebro, Mitt och Norr.

I dagsläget har vi verksamhet I alla regioner. Regionen styrs av en Regionchef som ansvarar för verksamheten. Under sig har han/hon ett antal kontaktmän och andra funktionärer som hjälper till att organisera verksamheten och ställer upp som körledare mm. Yamaha Custom Club är en ideell förening och allt arbete i klubben bygger på frivilliga insatser

Surfa in på din region så hittar du kontaktuppgifter till de personer som är ansvariga för din region. På regionsidorna kan du också Läsa om vad som händer och sker. Här hittar du också samlingsplatser för körningar och annan information du kan behöva för att kunna delta i vår verksamhet.

Norr Mitt Värmland/Örebro East West Halland Småland South