Hej

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2023.
Vi vill tacka för detta år och vi hoppas att ni uppskattar ert medlemskap och gemenskapen i klubben.
Vi ser fram emot många roliga körningar och aktiviteter nästa säsong!
Medlemsavgiften för 2023 finns i 2 alternativ:
Enskilt medlemskap kostar 300 kr/år
Familjemedlemskap (2 personer i hushållet) kostar 500 kr/år
Den ska vara betala senast 2022-12-31 så missar ni inte nästa nummer av våran tidning

Den skickas ut till alla medlemmar som har betalt innan årsskiftet. Medlemskortet medföljer i tidningen.
Bankgiro: 5506 – 3937
Ni kan även betala ert medlemskap med Swish nr. 123 079 33 07 och ni måste ange ert namn och
medlemsnummer.
OBS! Det gäller ej nya medlemmar som betalt efter 1 september 2022, ni har redan
medlemskap för hela 2023.


Med vänliga hälsningar
Gunilla Johansson
Kanslit, Yamaha Custom Club Sweden
Mobil: 070 – 2539637
kansli.yccsweden.se