Lördagen 15/6 är det åter dags förfrukostkörning. Vi börjar med frukost kl 08.00 på Bojertz i Höör.

Ni som inte är morgonpigga kommer kl 09.15 avfärd 09.30

Anmälan senast 9/6 till undertecknad på mail eller sms

Per “Buchman”