Jag skulle vilja slå ett slag för SMC, och deras guide gällande säker MC-körning. Under 2019 minskade de allvarliga MC-olyckorna rejält, medan 2020 fått en mörk start. Elva personer har dödats på tvåhjulig MC till och med 31 maj. 

SMC har för en tid sedan skickat ut en guide till närmare 60 000 motorcyklister i hela landet, gällande säker MC-körning. Avsändaren är Sveriges MotorCyklister (SMC). Guidens tre delar beskriver körteknik, körstrategier och aktuell olycksstatistik. Nu kan alla som är intresserade av MC-säkerhet ladda ner och läsa guiden (ladda ner den här). 

Guiden finns även på Youtube, där dom går igenom dom olika momenten. Guiden är på 27 avsnitt, det är inte så långa avsnitt, men man bör kanske avsätta lite tid för den. Det är den värd! Guiden är på norska, men jag tycker inte att det var några större problem då dom är mycket pedagogiska (länk: Full kontroll).

Följande går att läsa om guiden på Sveriges Motorcyklisters hemsida:


När man frågar en motorcyklist var man format sitt säkerhetsmedvetande är svaret inom MC-kollektivet. Kompisar, klubben, SMC:s kurser, MC-tidningar, hemsidor, sociala media och forums är vad som skapar en säkerhetskultur. Svenska MC-förare efterfrågar och köper trafiksäkerhet för stora summor varje år.

  • SMC spelar en stor roll i svenskt trafiksäkerhetsarbete. Vi har en unik dialog med motorcyklister vid våra kurser, genom medlemstidning, hemsida och sociala media. Nu vill vi sprida kunskaper och erfarenheter till alla motorcyklister genom att dela en guide till säker MC-körning på vår hemsida säger Jesper Christensen, generalsekreterare vid SMC.

De flesta olyckor i trafiken beror på misstag hos föraren, ett faktum som gäller motorcyklister i lika   hög grad som andra trafikanter. Guidens första del heter Full Kontroll och är en instruktionsbok om hur man kör motorcykel. Här får läsaren en beskrivning av viktiga körtekniska moment som sittställning, motstyrning, gaskontroll, blick, svängpunkt och inbromsning.  Guiden innehåller handfasta tips och övningar som alla MC-förare kan genomföra.

Rätt körteknik handlar också om att göra rätt val ute i trafiken. För att kunna göra rätt val måste man också förstå hur trafiken fungerar och välja rätt körstrategi. Motorcyklister och övriga trafikanter måste lära sig reglerna för samarbetet i trafiken och köra på ett sätt som är förutsägbart. Viktigt är också att köra utifrån sina egna begränsningar. Det är vad guidens andra del, Bra Tänkt, handlar om.

Guidens tredje del innehåller aktuell statistik om MC-olyckor. Några exempel är var de flesta olyckor sker, hur stor andel som saknar körkort, om hastigheten har någon betydelse och vilken MC-typ som är vanligast.

  • Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister. Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning, säger Jesper Christensen.

Full Kontroll och Bra tänkt skrevs av Norsk Motorcykkel Union och har översatts till ett antal språk av MC-organisationer. SMC har översatt och spridit dokumenten till Sveriges motorcyklister.


Läs guiden, eller se den på Youtube. Själv jobbar jag på att lära mig att motstyra, vilket är ett mycket effektivt sätt att ta kurvor.

Ha en fantastik dag, och kör säkert!

/ Johan Westergren, Vice regionchef Småland