Nu är alla dom idag mera närliggande aktiviteterna presenterade på hemsidan.
Jag hoppas att vi nu får ett bra deltagande på dessa med. Jag ser mycket fram emot följande.
Samtliga aktiviteterna finns på hemsidan för er medlemmar så logga in och läs.

Vi har en hemlig resa i närtid som vår President/Ordförande håller i och han önskar att dom
som anmält sig även gör sin betalning snarast samt att man meddelar vad man tror att slut
destinationen kommer att vara det är en intern tävling, hoppas nu att någon träffar rätt bara.

Medlemsmötet den 3/10-20 så hoppas jag på ett bra deltagande även om vi fortfarande har
slängar av convid-19 i landet och inom regionen, men vi får hjälpas åt att inte föra smitta vidare.
Under mötet kommer vi att både sitta på avstånd från varandra. Jag kommer inte att nu gå in på
vad jag önskar att tala om på mötet, har ni funderingar eller frågor till medlemsmötet så skriv ner dessa.

Det kan även vara aktuellt att planera in julbordet för East som kommer att hållas på Plevnagården,
Malmköping mellan den 28 – 29/11-2020, anmälan finns på hemsidan så gör er anmälan och betala.
Även på julbordet så hoppas jag på deltagande från er alla som kan vara med.

MVH:
RC YCC East / Ola Andersson
Mobil / SMS: 070-6801570
Mejl: regchef.east.ycc@gmail.com