Beskrivning

Tagg med egen text (Ej titlar!)

Beställningsvara!

Taggar med titlar beställs av respektive Regionchef – sedan skickas den direkt till den person som ska ha den. Kostnaden står YCC Riks för. Ingen Regionchef får ha ett lager av taggar utan de beställs för varje tillfälle.

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV TAGGAR PÅ YCC VÄST

Namn, Region, Annat                              Titel och YCC logga
Västens högra sida                               Västens vänstra sida