Beskrivning

Storlek 30 mm x 15 mm
Finns bara med vingen åt höger