Kallelse till Extra Årsmöte 26 Augusti 2023 kl. 11.15 i samband med motion 11.1 på ordinarie årsmöte.

Om motionen får bifall kallar vi till extra årsmöte direkt efter att ordinarie årsmöte är slut för att kunna rösta igenom lagda motion.

Mvh Clas Blomberg – President YCC Sweden