Ett nytt år 2021 har vi alla framför oss eller hur, vad skall vi ha för förväntningar på nya året. Klart är att vi skall förvänta oss att vi kan få börja ett mera normalt liv som vi gjorde före 2020 och vi fick corna pandemin.

Jag vill se framåt mot nya härliga äventyr men klart är att man även vill önska att man kan få återuppleva några av dom gamla äventyren medunder kommande framtiden.

Men önskan man kanske har är nog att vi alla tillsammans börjar att jobba framåt hoppas jag, vad menar jag då undrar ni nog. Med handen lite på hjärtat kamrater så är det nog lite så att samtliga har bara väntat på att något trevligt skall hända eller hur är det inte så. Jag skulle mycket gärna se många mera inom regionen som vill eller känner att man kan komma med förslag eller varför inte ta och göra en enkel aktivitet, sätt er och fundera på vad ni har själva varit med om under er tid som ni kan vara med och dela med er till oss andra, vill ni sen ha hjälp med att genom föra er aktivitet so hör av er till er närmaste kontaktman eller till mig så skall jag hjälpa till efter min bästa förmåga. Aktivitet som man kan genomföra just nu är nog lite svårt men man kan försöka att kanske skapa sig en fika på något trevligt ställe.

Nu ser vi alla till att vi startar året 2021 med att skapa trevnad i föreningen/klubben.
Tycker att detta låter mycket bra Samhörighet, Synlighet, Samvaro och Säkerhet bra samman sammanfattning av hur vi borde se framtiden tillsammans.

Vill även passa på att hälsa den sista som sökte medlemskap i Yamaha Custom Club under 2020, välkommen och det är Thomas Petersson som finns i Region Halland Välkommen. Sen får vi se vem det blir som är den första att ansöka om medlemskap under 2021.

Med dessa orden så önskar jag er alla ett gott nytt år 2021 och en god fortsättning med bra och god framförhållning i framtiden kamrater.

Uppdatering från den 21-01-02 KL: 15:20
Två nya medlemmar som vi väntar uppdatering från kansliet efter nyåret 2021:
Anders Siljeholm, KL: 07:58 och Kenneth Andersson, KL: 14:20 som tillhör West, hälsar jag välkommen till Yamaha Custom Club.

Med vänlig hälsning:
RC YCC East
Ola Andersson
Mobil / SMS: 070-6801570
Mail: regchef.east.ycc@gmail.com