Kamrater i alla regioner.

Lite information efter senaste styrelsemötet. Vi är nu inne i en period med hård belastning med covid-19. Det är inte bara den vanliga utan nu även den Engelska, Brasilianska och Sydafrika som hägrar. Så med detta i tanke så får vi alla tänka oss för i föreningen/klubben när vi arrangerar träffar inom regionen. Vad jag vill säga är att vi tar det mycket lugnt men klart att vi skall följa de uppmaningar som gäller i samhället framåt. FHM råd är att vi håller oss hemma och inte samlas i grupper, covid lagen är lite mera hårdare men enligt mig så är den mera riktad mot verksamheter som restauranger, köpcentrum med mera, men för den skull skall vi inte förakta den utan ta stor hänsyn för den även följa den.

Slutligen min uppmaning är att vi om så är att man samlas i grupp verkligen ser till att vi håller avstånd mellan varandra och följer de restriktioner som gäller.
Vi önskar inte vara delaktiga i spridningen inom vår förening/klubb till våra kamrater.