NORGE

Yamaha Custom Club Norway

http://ycc.no/

FINLAND

Yamaha Custom Club Finland

http://www.yccf.fi/

DANMARK

Yamaha Custom Club Denmark

http://www.yccs.dk/

Virago MC Club Danmark

http://www.viragomcclub.dk/

HOLLAND

Yamaha Custom Club Netherlands

http://yccnl.nl/

BELGIEN

Yamaha Custom Club Belgium

Belgian Dutch Virago and Star Club

https://www.yccb.be/

SPANIEN

Yamaha Custom Club Espania

http://www.ycce.es/index.html

KROATIEN

Virago Owners Club Zagreb

http://www.voc-zagreb.hr/DefaultE.htm

Virago Club Schweiz

http://www.virago-club.ch/

COLOMBIA

Yamaha Custom Club Colombia

https://www.ycc-colombia.com/

VENEZUELA

Yamaha Custom Club Venezuela

https://www.facebook.com/yccvenezuela

MEXICO

Yamaha Custom Club Mexico

https://yamahaccm.webs.com/

ENGLAND – UNITED KINGDOM

Virago Star Owners Club UK

https://vsoc.org.uk/

Virago Star Owners Club kallas kort och gott för V S O C. Klubben startade 1993. Föreningens mål är att främja och bevara Yamaha XV motorcyklar, stödja dess ägare och förare. Man har därför bildat en sammanslutning av 20 regioner, som kallas för Centre 1, 2, 3 o.s.v. Varje Centre har egna representanter och funktionärer. På den övernationella nivån – UK – finns en ledning som har till uppgift att ta hand om allt gemensamt och svara för klubbens sammanhållning. Ansvarig där kallas för representant (Rep.) och motsvaras av YCC: s president. Rep. i varje Centre motsvaras av våra regionchefer.

V S O C har cirka 1 400 medlemmar. Kontakt sker genom Internet, mejl och kvartals- tidskriften Clatter. På dagordningen står samma saker som här hemma – allt från försäkringar till tekniska råd.

Många Center har egna sidor som Center 16, vilket stod som arrangör för Internationella 2009 i Southampton.

http://www.themadaxeman.co.uk/

Planerar du semester i UK så tveka inte att ta kontakt med dina kamrater där. De är mycket gästvänliga och kommer att ge dig tips & råd. En bra början är att vända sig till det Centre som man ska röra sig inom eller kanske övernatta. Se hemsidan ovan för V S O C – UK.