President & Internationell kontakt

Clas Blomberg
Västerås, Västmanland
Mobil: 070-814 11 14

presidentycc@gmail.com

Vice President & Regionchef South

Per ”Buchman” Nilsson
Hässleholm
Mobil: 070-680 84 57

regchef.south.ycc@gmail.com

Kassör/kanslist & Sekreterare

Kassör / Kanslist


YCC Kansli
c/o Gunilla Johansson
Strandvägen 30
613 35 Oxelösund
Mobil: 070-253 96 37

Kontakta Kansliet

Sekreterare

Maria Oskarsson
Jönköping, Småland
070-388 31 18

yccsekreterare@gmail.com
.
.

Regionchefer

Regionchef East

Ola Andersson
Västerås, Västmanland
Mobil: 070 – 680 15 70

regchef.east.ycc@gmail.com

Regionchef Halland

Lars Fritzon
Våxtorp
Mobil: 073-036 49 57

regchef.halland.ycc@gmail.com

Regionchef Mitt

Marc Ersson
Orsa
Mobil: 070-789 01 52

regchef.mitt.ycc@gmail.com

Regionchef Norr

Stefan Larsson
Gräsmyr
Mobil: 070-556 45 37

regchef.norr.ycc@gmail.com

Regionchef Småland

Arnold Nyström
Småland, Habo
Mobil: 070-371 25 60

regchef.smaland.ycc@gmail.com

Regionchef Värmland/Örebro

Hans Lindsten, Örebro
Örebro/Värmland
Mobil:  070-222 17 20

regchef.vo.ycc@gmail.com

Regionchef West

Bijan Eghlima
Göteborg
Mobil: 070-746 33 74

regchef.west.ycc@gmail.com

Valberedning

Thomas Welander
Sammankallande

.

Tommie ”Rondellen” Nylund
.

Michael Ohlin
.

Revisorer

Ingalill Skoog

Olle Hedberg