President & Internationell kontakt

Clas Blomberg
Västerås, Västmanland
Mobil: +46 70-8141114

presidentycc@gmail.com

Vice President & Regionchef South

Per ”Buchman” Nilsson
Hässleholm
Mobil: 070-6808457

regchef.south.ycc@gmail.com

Kassör/kanslist & Sekreterare

Kassör / Kanslist


YCC Kansli
c/o Gunilla Johansson
Strandvägen 30
613 35 Oxelösund
Mobil: 070-253 96 37

Kontakta Kansliet

Sekreterare

Maria Oskarsson
Jönköping, Småland
070-3883118

yccsekreterare@gmail.com
.
.

Regionchefer

Regionchef East

Ola Andersson
Västerås, Västmanland
Mobil: 070 – 6801570

regchef.east.ycc@gmail.com

Regionchef Halland

Lars Fritzon
Våxtorp
Mobil: 073-0364957

regchef.halland.ycc@gmail.com

Regionchef Norr

Stefan Larsson
Gräsmyr
Mobil: 070-5564537

regchef.norr.ycc@gmail.com

Regionchef Småland

Arnold Nyström
Småland, Habo
Mobil: 070-3712560

regchef.smaland.ycc@gmail.com

Regionchef Värmland/Örebro

Hans Lindgren, Örebro
Örebro/Värmland
Mobil:  070-2221720

regchef.vo.ycc@gmail.com

Regionchef West

Bijan Eghlima
Göteborg
Mobil: 070-7463374

regchef.west.ycc@gmail.com

Valberedning

Thomas Welander
Sammankallande

.

Tommie ”Rondellen” Nylund
.

Michael Ohlin
.

Revisorer

Ingalill Skoog

Olle Hedberg