Datum/Tid
Datum - 2022-05-07
14:00 - 16:00

Regioner

Skapat av:

Johan "JW" Westergren

Säsongen har för en del kanske redan börjat, då vi har haft flera trevliga dagar med solsken. Andra väntar in åtminstone tvåsiffrigt på termometern, och sopade vägar.

Själv tillhör jag den första kategorin, då längtan efter vägen, och ljudet av motorcykeln blev för stor.

När man ser till aktiviteter säsongen 2022 som redan finns att boka så blir man glad i hela kroppen. Som vi har längtat på att åter få besöka mc-träffar som varit inställda de senaste åren.

I år kommer Smålands medlemsmöte att hållas i Emmaboda, i lokalen för Emmaboda US Car Club.

Vi kommer att göra val av regionansvarig på två år, och vice regionansvarig på ett år (från 2023 kommer troligen även vice att väljas på två år enligt motion till årsmötet på Hanksville). Detta för att skapa stabilitet i alla regioner.

Mötet är bokat till 7/5 kl 14:00, och vi bjuder på fika.

Hoppas att du har möjlighet att medverka!

 

 

 

 

Johan Westergren, regionansvarig Småland

 

Kallelse till YCC Smålands medlemsmöte 2022

Datum: 2022-05-07
Tid: 14:00
Plats: Emmaboda US Car Club,
Esplanaden 10, 361 33, Emmaboda (56°38’09’N 15°32’57’E)

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare, justerare
3. Föredragning och godkännande av dagordning
4. Sammanräkning, och kontroll av röstlängd (medlemmar)
5. Val av regionansvarig Småland på 2 år
6. Val av vice regionansvarig Småland på 1 år (vice kommer från 2023 att väljas på 2 år)
7. Ekonomi
8. Information från YCC Riks styrelse
9. Kommande aktiviteter
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas


Lägg till Aktiviteten i din kalender:
0


Medlemsmöte, Småland